Varför har jorden ett magnetfält

Jorden får sitt magnetfält framför allt från den yttre kärnan, 29kilometer under. Den yttre kärnan, som har en diameter på 70kilometer, är ett stort klot av . Vi vet inte varifrån jorden har fått sitt ursprungliga magnetfält.

Kanske härrör det från solen, kanske från de ämnen som vår planet ursprungligen . Jordens magnetfält är approximativt en magnetisk dipol med ena polen nära. Några forskare har skapat modeller för jordens kärna, där magnetfältet bara är . CachadLiknandeDen ser ut som en stav och har likt alla magneter en nordpol och en sydpol.

Det jordmagnetiska fältet ligger runt jorden och fältets sydpol ligger på jordens . Demonstration av magneter, magnetfält samt att ström skapar ett. Jordens kärna är fast i mitten med en vätska utanför. En del av denna vätska är smält järn, som vid jordens yta, har en magnetisk tendens.

Jorden är en gigantisk magnet med en nord magnetisk pol och söder. Forskare tror att jordens magnetfält har sitt ursprung i jordens yttre kärna av flytande järn. Har googlat, varit inne på ,ne m. Men det står bara en jävla massa oläsligt skit 😛 Vad gör . Att jorden är magnetisk beror på att det finns laddningar i jordens järnkärna.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning Framsteg. Det är inte så lätt att förstå hur det globala magnetfältet uppstått. Om vi börjar med att titta på de övriga jordlika planeterna i solsystemet så har, förutom jorden, .