Jordens magnetfält byter riktning

Somliga forskare tror att ett skifte i jordens magnetfält kan bli en kaotisk. Svenskbyggda instrument ska svara på frågorna om vad sin händer när de magnetiska polerna byter plats. Detta scenario stöds av observationer av solen, vars magnetiska poler kastas om. Genom historien verkar jordens magnetfält ha bytt riktning mellan och 5 . Sedan jorden bildades för drygt fyra miljarder år sedan kan magnetfältet ha bytt riktning flera tusen gånger. De magnetiska polerna i norr och söder kan vara på väg att byta plats.

Under den processen försvagas jordens magnetfält, som skyddar oss mot.

Magnetosfären är tillplattad i riktning mot solen eftersom den trycks ihop av . Jordens magnetfält byter riktning med jämna mellanrum, men vi vet inte om det är på väg att vända. Säkert är dock att de magnetiska polerna flyttar. Jordens magnetfält liknar på många sätt magnetfältet från en vanlig. Det är därför helt logiskt att fältet kan ändra både riktning och styrka relativt snabbt. Att vanliga journalister inte känner till att jorden är tillplattad vid polerna samt att.

Mineralerna avslöjar att magnetfältet i genomsnitt byter riktning med omkring . Det är kanske bra, men värre är att jordens magnetfält (fråga 187) skulle. Polerna byter plats och jordens magnetfält försvagas. Plus- och minuspolerna ges av strömmens riktning, dvs jordens laddning. I lavafält har man kunnat följa hur jordens poler har bytt plats och de magnetiska ämnena i lavan har ändrat riktning allt eftersom lavan stelnat.

Där går gränsen mellan manteln och jordens flytande innandöme. Det är också här som jordens magnetfält är som allra starkast. Det jordmagnetiska fältet ligger runt jorden och fältets sydpol ligger på jordens. Nu visar fingrarna strömmens riktning i spolen där den går från början av . Nord- och sydpolen kan vara på väg att byta plats.

Forskare i Paris har iakttagit märkliga avvikelser från det normala i jordens magnetfält. Sedan beskrivs det magnetiska fältets styrka och riktning genom att ange. På motsvarande sätt befinner sig då jordens magnetiska nordpol nära den. Jordens magnetfält är inte helt konstant och med jämna perioder byter jorden polaritet. Den magnetiska dipolen ligger inte i rotationsaxelns riktning utan är . Rörelserna i den yttre kärnan generar också Jordens magnetfält, som skyddar oss från.

Farten kan vara ett tecken på att jordens magnetiska poler håller på att.