Jordens horisontella magnetfält

En ledare är placerad i riktningen Norr-Söder och under den finns ett . NRCFs frågelåda i fysik – nyckelord: jordens magnetfältfragelada. Magnetiska nordpolen är den punkt på jordytan på norra halvklotet där inklinationen är 90°, så att den horisontella komposanten i jordens magnetfält är noll och .

Jordens magnetfält är approximativt en magnetisk dipol med ena polen nära den geografiska nordpolen och den andra polen nära den geografiska sydpolen. Det jordmagnetiska fältet ligger runt jorden och fältets sydpol ligger på jordens. Vektorbeskrivning av magnetfält p˚a Jordens yta. Deklination anger vinkeln mellan den horisontella kom- ponenten av .

Förklaring av det jordmagnetiska fältet samt begreppen inklination och deklination. Jag har en uppgift där jag ska ta reda på jordens magnetism, alltså det horisontella magnetfältet. En kompassnål sätts 5cm under en ledare . Syftet är att med hjälp av en svingande kopparstav kopplad till en voltmeter och linjaler beräkna flödestätheten hos jordens magnetfält.

Petra ska försöka mäta jordens magnetfält. Vilket värde får Petra på den horisontella komposanten av jordens magnetfält?