Jordens magnetfält fakta

Jordens magnetfält är approximativt en magnetisk dipol med ena polen nära den geografiska nordpolen och den andra polen nära den geografiska sydpolen. Jordens magnetfält liknar på många sätt magnetfältet från en vanlig stavmagnet, men de båda fälten är uppbyggda på varsitt sätt. Jorden är en gigantisk magnet med en nord magnetisk pol och söder.

Forskare tror att jordens magnetfält har sitt ursprung i jordens yttre kärna av flytande järn. Det jordmagnetiska fältet ligger runt jorden och fältets sydpol ligger på jordens. Det som är förvirrande här är att vid F, B och l avses fakta om ledaren som är i . Somliga forskare tror att ett skifte i jordens magnetfält kan bli en kaotisk.

I jordens inre finns flytande järn, vilket gör jorden magnetisk. Tack vare det fungerar kompassen vars nål är en liten magnet som växelverkar . Vektorbeskrivning av magnetfält p˚a Jordens yta. Det finns änd˚a vissa fakta som talar emot denna teori. Vid orientering utnyttjar man det fakta att jorden är en stor magnet.

Kompassnålens nordpol pekar mot norr, men det är jordens magnetiska sydpol man springer . Jordens magnetfält, som skyddar planeten från stora sprängningar av dödlig solstrålning, har. Svenskbyggda instrument ska svara på frågorna om vad sin händer när de magnetiska polerna byter plats.