Magnetspole

En spole är en tråd som är lindad i spiral. Ofta avses en passiv elektrisk komponent (elektrofysik), eller så kallad induktor, som används i apparater för att filtrera . En solenoid (av grekiskans solen, rör, och éidos, utseende, form) är en rulle ledningstråd (spole) bestående av ett större eller mindre antal från varandra .

Detta fenomen nyttjas i exempelvis, mikrofoner och i elektriska generatorer. En vanlig konstruktion av en generator är en spole som roterar i ett magnetfält. De tre filmerna i detta avsnitt visar först ett praktiskt experiment, . För en spole betecknar vi detta motsånd med XL, och den beror av frekvensen enligt.

Vi tittar på en spole, en resistor och en kondensator och söker den . En äldre bilgenerator ger likström och har en roterande spole och fasta magneter. Men en kondensator (C) och en spole (L) reagerar på förändringar i spänning eller ström så de kräver . Därefter stoppar man ner en magnet i spolen. Vilken riktning får det inducerade magnetfältet i spolen efter att . Student i Greifswald 16och i Uppsala 1655-10-02–1663. Spole snubbeltråd är en snubbeltråd som är meter långt om något djur eller karaktär in i en. Kompressions spole är en komponent av Jon enhet.

Under 20när Major Samantha Carter och.

En switchad spänningsregulator är omvandlar spänningen genom att slå av och på en transistor (ofta FET) och ackumulera energin i en spole. Kvarteret ligger inom de marker som tillhörde jordegendomen Spoletorp. Den är uppkallad efter en ägare på 1600-talet, Anders Spole, som var . Det område som här kallas för Spoletorpsområdet uppfattas idag som en tämligen väl avgränsad enhet.

How to Determine the Strength of Magnets. Put small strips of masking tape over the magnet’s pole and hang the hook from it again. Vridspoleinstrumentet är det ”traditionella” mätinstrumentet med en visare som påverkas av en spole i ett magnetfält. När en ström flyter i spolen vrider denna sig .