Magnetfält spole

En spole är et metallrör som är lindat med en strömledande tråd. När det går ström genom denna tråd så kommer ett magnetfält att uppkomma i spolen. CachadLiknandeDet bildas ett magnetfält kring en strömgenomfluten ledare.

Riktningen på magnetfältet i spolen fås med hjälp av en variant av tumregeln. En laddning Q som rör sig i ett magnetfält påverkas av en kraft Fm = Q v B. Om ett stavmagnet förs in i en spole kommer magnetfältet i spolen att ändras. Har du kommentarer till materialet på den här .

Det kan även förstärkas av magnetiska material, t ex järn. När strömmen genom en spole ökar, ökar också magnetfältet runt ledaren. Minskar man strömmen minskar magnetfältet, och energin återgår till den elektriska . En elektromagnet är en magnet vars magnetiska fält alstras av en elektrisk ström. När en ström leds genom spolen tränger dess magnetfält genom kärnan och . Gy Fysik Heureka Kap Magnetfält Kapitelsammanfattning. En annan metod att avmagnetisera är att föra in föremålet i en spole som har ett växlande magnetfält genom att man föder spolen med växelström.

Jordens magnetfält är approximativt en magnetisk dipol med ena polen nära den. En spole är intressant ur magnetisk synpunkt därför att varje varv i spolen .

Magnetfält utövar en kraft på laddningar som rör sig. En lång spole utan ändar Dvs: räkna som en lång spole där varvtätheten är:. Lång spole (spolens längd spolens radie) l. Inducerad spänning i en spole som roterar i ett magnetfält. Genom att koppartråden är lindad så många varv i spolen, koncentreras magnetfältet, och blir starkt inuti spolen.

Ju fler varv i spolen, desto starkare magnetfält . Om vi går upp en nivå kan man beskriva dess funktion så här: Man låter en spole rotera i ett fast (stillastående) magnetfält. Flödestäthet och magnetfältet kring en elektrisk ledare. Om en sådan spole placeras på var sin sida om elektron- röret kommer röret att genomkorsas av ett praktiskt taget homogent . Magnetfältet nära strömförande ledningar, slingor och spolar. Mål: Att förstå magnetfält i spolar, platta spolar likväl som spolar med längd. Samt använda detta för att kunna lösa uppgifter i din lärobok om magnetfält i spolar.

Den inducerade emf som vi får beror på hur det magnetiska flödet (som beror på arean och magnetfältet) varierar med tiden.