Vad är en spole

En spole är en tråd som är lindad i spiral. Ofta avses en passiv elektrisk komponent (elektrofysik), eller så kallad induktor, som används i apparater för att filtrera . CachadLiknandeÄven spolar gör olika mycket motstånd beroende på strömmens frekvens, så de.

För vi intresserar oss nu för vad som händer när vi låter i. Magnetiska fält finns överallt omkring oss, men vad är det egentligen? För just denna sorts spole kan man räkna på den magnetiska flödestätheten som . Denna kraft beror inte på vad som får laddningen att röra sig.

Om ett stavmagnet förs in i en spole kommer magnetfältet i spolen att ändras. Förklara vad spolar och kapacitanser har för funktion i en elektrisk krets. Beskriva för- och nackdelar med likström respektive växelström i olika situationer.

En äldre bilgenerator ger likström och har en roterande spole och fasta. Vad är en elektrisk spolen behöver svar så snabt som möjligt. Spolar, till skillnad från resistorer, är frekvensberoende. Spänningen över en induktor (spole) är direkt relaterad till hastigheten på strömförändringarna genom . Elektronik: En spole lagrar magnetisk energi i ett magnetiskt fält.

Kapaciteten (induktansen) mäts i enheten Henry.

En spole motsätter sig hastiga förändringar, . Spolen har en kärna av luft men är lindad runt ett pvc rör som har diametern 4cm. Du har inte talat om hur spolen ser ut, så jag kan inte säga exakt vad induktansen bör vara. Jag misstänker emellertid att du glömt bort inflytandet från järnkärnan . Då man rör en magnet innuti en spole ändras magnetfältet inuti spolen. När magnetfältet ändras uppstår en spänning i spolen = de har . Det är dags att öppna lådan och ta reda på vad som händer på insidan. När man lindar en ledare så här, har man gjort en spole.

Varierar du ett magnetfält kring en spole induceras ju en ström. Spolar, eller induktorer, är komponenter som liksom kondensatorn kan lagra upp energi för att senare släppa ifrån sig den. R, en spole med induktansen L och med försumbar resistans samt en spänningskälla.

Vad händer nu när kondensatorspänningen är noll och kondensatorn. Håll en magnet utanför spolen och titta på mätaren, för in .