Gps övervakning datainspektionen

Får min arbetsgivare kontrollera oss anställda med hjälp av GPS utan att vi. Dessutom använder arbetsgivaren GPS för att kolla om vi har jobbat så. Datainspektionen anser att det är otillåtet att använda positioneringssystem .

Några ändamål har dock karaktär av mer närgången övervakning och kontroll. När det gäller användning av GPS-positionering i navigeringssyfte behöver inte . Ett företag får inte GPS-övervaka sina anställda för att kontrollera att de följer avtalade arbetstider. Den kontrollen kan man göra på ett mindre .

Det är tillåtet att övervaka sina anställda, fast inte hur som helst. Oskar Öhrström, jurist på Datainspektionen. Ett nytt beslut från Datainspektionen öppnar för arbetsgivare att.

Datainspektionen har uttalat att data som är resultat av övervakning av. Positioneringsdata som till exempel samlas in av en GPS eller en . Datainspektionens praxis i fråga om tillstånd för privata företag att behandla personuppgifter om lagöverträdelser. Med hjälp av GPS monterad i fordonet skulle . Datainspektionen får allt fler ärenden som gäller GPS-övervakning av anställda.

Senast i raden är ett brandskyddsföretag som vill använda . Byggnads har anmält en arbetsgivare till Datainspektionen, samt hävdar. Han menar att gps-övervakning innebär en risk för den anställde att . Företag som vill använda GPS-positionering i sina bilar behöver inte längre ha förarnas godkännande, enligt Datainspektionen.