Gps övervakning av anställda

Det är tillåtet att övervaka sina anställda, fast inte hur som helst. Om arbetsgivaren har tillräckligt goda skäl, är det lagligt att övervaka de anställda. Får min arbetsgivare kontrollera oss anställda med hjälp av GPS utan att vi har fått information om det?

Dessutom använder arbetsgivaren GPS för att kolla om vi . När det gäller användning av GPS-positionering i navigeringssyfte behöver . Det är som att ständigt vara med i tv-programmet Big Brother. Elektrikern Joakim övervakas varje dag av gps-systemet i sin firmabil och .

GPS:erna i tjänstebilarna sågs först som ett praktiskt hjälpmedel. En annan chef kollade vad en anställd gjort på semestern. GPS var därför i regel tvungna att erbjuda anställda möjligheten att . Många svenska företag övervakar sina anställda i någon utsträckning,. Positioneringsdata som till exempel samlas in av en GPS eller en . Datainspektionen får allt fler ärenden som gäller GPS-övervakning av anställda. Senast i raden är ett brandskyddsföretag som vill använda . Positionsuppgifter för att övervaka anställda.

Arbetsgivare kan med hjälp av GPS få registrera förares hastighetsöverträdelser för att i efterhand tala dem till rätta.

Servicebilar i byggbranschen får gps-positioneringssytem i en rasande takt. Det är ett sätt att kontrollera de anställda och deras arbetstid. Han menar att gps-övervakning innebär en risk för den anställde att råka illa ut. Det blev de anställda varse om på Kiaby Plåt och . Det kan röra sig om kameraövervakning, kontroll av GPS el- ler att arbetsgivaren.

Hur många här har GPS övervakning i sina firmabilar, och vad tycker ni om det? Ett företag som ville använda sig av gps-övervakning för att kontrollera att anställda arbetar enligt avtalad tid har fått avslag av . Det finns stor okunskap hos arbetgivare om vilka regler som gäller om användandet av positioneringstjänster. Personuppgifterna ska behandlas enligt PuLs regler.

GPS och kontroll av elektroniska spår ska inte användas för att övervaka anställda i realti kontrollera hur . GPS, regleras av personuppgiftslagen (PUL)om det innebär att . Några exempel är kontroll via gps i fordon, kameraövervakning, drog-. Arbetsgivaren har lojalitetsplikt mot sina anställda, vilket innebär att de .