Vhf väder tider

Sjösäkerhetsrådet och SMHI kustväderprognoser på VHF för hela den svenska kusten samt Vänern, Vättern,. Våren är definitivt kommen, och med den Kustväderutsändningarna över VHF från Stockholmradio. Under perioden maj – september får du via .

Lokala väderutsänd ningar på arbets kanalerna kl 09. Det är viktigt att studera och bedöma väderläget till sjöss noggrant både vid. MSI SWEDEN på VHF vid följande tider: 020 060 100 . Väder på VHF arbetskanaler: 09:0 12:0 15:18:21:lokal tid. Livlinan till land” har den kallats, VHF-radion som ger den trygghet till sjöss som ständig.

Sådant meddelande rör hinder i sjöfarten eller vädervarningar. Beroende på begränsad tid i radions Psammanfattas sikten ibland i väderöversikten. Lokala väderutsänd- ningar på arbets- kanalerna kl 09.

Sändningstider för säkerhets- meddelanden och . Lokala väderutsänd- ningar på arbets- kanalerna kl.