Kontroll av vågar

Regelverket är fastställt av SWEDAC och innebär i stort att det är lag på att vågar inom detaljhandel skall vara godkända och genomgått återkommande kontroll. Nya vågar som tas i bruk måste vara EG-verifierade. Det medför med andra ord att du bör ha någon form av regelbunden kontroll av vågen.

Tillquist har bred kompetens och mångårig erfarenhet av kalibrering och kontroll av vågar. Ackrediterade av kontrollorganet SWEDAC – Service i hela landet. Industrivågar, butiksvågar, kassavågar och vågar inom sjukvård och forskning.

Tillverkning, försäljning och service av vågsystem. På liknande sätt ska den som använder en våg anlita ett ackrediterat kontrollorgan för kontroll av vågar som används för vissa ändamål. CE- och M-märkningen är ett bevis på att en våg uppfyller kraven. Flintabs laboratorie är ackrediterat av SWEDAC inom området återkommande kontroll (tidigare omverifiering) av icke-automatiska vågar med kapacitet upp till . Vår affärsidé är att sälja, kalibrera och serva alla sorters digitalvågar övriga vågar.

Rutin kontroll och kalibrering av vågar.

För VMK-projekt ”Principer för kontroll och uppföljning av vågar”. Swedac – Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Vi är ackrediterade för att utföra återkommande kontroll av vågar enligt STAFS 2007:19. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter (STAFS 2007:1) om återkommande kontroll av au- tomatiska vågar. En våg är ett mätinstrument som beroende på utformning används för.

För VMK-projekt ”Principer för kontroll och uppföljning av vågar” . Vagnen kontroll vägdes på bilprovningen tom och vägde då 12kg. Kontrollbalans är både en framgångsfaktor och en tuff utmaning för många chefer. Vågar du släppa kontrollen får du kreativa och initiativrika medarbetare. PPT – Återkommande kontroll av vågar, Agneta Ebbesson Kontrollorgan Agneta Ebbesson Swedac Tekniska avdelningen stab augusti . Invandrarkvinnor i Göteborg vågar inte klä sig som de vill.

Nyligen rapporterades det om social kontroll i förorter i Stockholm. Kontrollbandvåg Typ 01K är en kundanpassad våg för kontroll av rätt vikt i kartonger. Kontrollbandvågen stannar bandet vid viktavvikelse och larmar personal. Den passar även utmärkt som kontrollvåg av .