Instruerande text recept

Mål: Lektionen ska handla om instruerande text och målet är att eleverna ska. Eleverna tränar på att formulera sig i skrift. De får analysera hur en bra instruktion är uppbyggd och träna på att skriva egna.

Instruerande texter = Talar om hur man gör någonting . En instruerande text innehåller en serie steg för hur man ska göra eller uppnå något. Det kan gälla en arbetsuppgift, ett recept, spelregler till ett . Vi inleder Instruerande text med språkutvecklande aktiviteten från boken.

Den instruerande genren har jag valt att dela in i två delar: instruktioner och recept . En instruerande text har till syfte att förklara hur något görs. I recept och konstruktionsanvisningar kan den instruerande texten inledas av en . I veckan har vi börjat skriva egna instruerande texter. Den ena texten ska vara ett recept och den andra texten ska . Eleven ska utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Instruerande texter skrivs för ge tydliga och enkla instruktioner. Till exempel när du ska koppla in en dator, följa ett recept eller spela ett spel. I recept eller arbetsbeskrivningar så inledes den instruerande texten med en lista på det material som behövs för att genomföra instruktionen.

Karin Olsson är Språkutvecklare på Västra Hisingen i Göteborg. Det innebär att när jag inför en ny typ av text som eleverna skall lära sig att. En instruerande text talar om hur man gör något. Då kan en instruerande text vara till stor hjälp.

Eleverna har denna vecka i läxa att baka en kaka hemma. Syftet med läxan är att kunna följa ett recept, en instruerande text. Struktur Rubrik som talar om vad det handlar om. Genrepedagogiken som breddar elevernas kunskaper om olika texttyper är. Recept, instruktioner och matematikuppgifter är exempel på instruerande texter.

Ni i D-klassen fick innan lunch en lista med ord att läsa och förstå. Kunna skriva ett recept med ett tydligt innehåll anpassat till mottagaren.