Instruerande text mall

Eleverna tränar på att formulera sig i skrift. De får analysera hur en bra instruktion är uppbyggd och träna på att skriva egna. I Skrivhjulet lär man sig att känna igen mönster i olika texter och får öva på att.

Mål: Lektionen ska handla om instruerande text och målet är att eleverna ska . Som en del av att förstå mig på genrepedagogiken utforskar jag den genom att göra flippfilmer. Här är första filmen om olika texttyper som . Instruerande texter skrivs för ge tydliga och enkla instruktioner.

Till exempel när du ska koppla in en dator, följa ett recept eller spela ett spel. Bedömningsmatris för instruerande text, svenska, ämnesprov i årskurs 6. Det som står i fet stil nedan är citat ur kunskapskraven. Bedömningsmatrisen för berättande text är identisk med den som ingår i ämnesprovet för berättande text.

Bedömningsmatrisen för instruerande text har ingen . Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, .