Öva skriva bokstäver

Färdighetsträning och olika övningar med alla bokstäver från A till Ö. Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. Gör egna mallar för skrivstil eleverna att öva på.

I olika utföranden och med olika val som . Möjligheten att öva på ord kan också vara extra motiverande, t. Spelet innehåller möjlighet att öva på att forma bokstäver, hitta rätt begynnelsebokstäver, matcha gemener med versaler samt att skriva ord. Sen finns det också jättebra sidor där barnen kan träna på att skriva bokstäver.

Det finns med en massa roliga figurer, som dessa tåg till . Ger eleverna möjlighet att skapa en funktionell handstil. Lekfulla övningar i skrift Bokstäverna grupperas efter form Tränar strukturerat motorik, textning och . I Handstilsloggen tränar eleven sin handstil och skrivstil, att skriva gemena bokstäver och skriva bokstävernas grundformer. Jag har legat lite på latsidan med M:s träning. Det går så oerhört bra i skolan så just jobba-stunderna behövs inte på samma sätt längre.

Bokstäverna på skärmen ser ut som de bokstäver man lär sig att skriva för hand. Författare: Susanne Backe Datuseptember 2008. ABC nybörjarkit: Ett interaktivt pedagogiskt spel för att lära sig alfabetet och övningar för att träna skrivning.

Träna på detta tills du kan skriva ner alla bokstäver korrekt både som stora och små. När ni gör dessa kommande övningar kan det vara roligt att träna med . Barnapp för att lära sig skriva bokstäver. Parallellt med det fortsätter vi att skriva mycket digitalt.

Vi övade redan i ettan på grundformerna för att förbereda oss för att skriva bokstäverna . Behärskar du bokstäverna och kan du ordningen mellan bokstäverna i alfabetet? Med dessa lekfulla spel övar du upp din . Lutande textning Eleverna textar bokstäver och övar sin motorik genom att rita färdigt bilder och mönster. Skrivstilsbokstäver Först övar eleverna . Här får man lära sig de fyra räknesätten, att läsa och skriva.

I Träna bokstäver presenteras varje bokstav i alfabetisk ordning. Eleverna arbetar dels med övningar där svaren tydligt gå. Låt dina elever få använda alla sina sinnen när de ska lära sig läsa och skriva.