Att skriva en instruktion

Författare: Cecilia Wijnbladh Datuoktober 2012. På fredag ska vi träna oss att skriva en instruktion på svenskan. Innan vi har den lektionen ska alla ha tittat på följande klipp: .

En instruktion är en text som förklarar hur något ska utföras. Beskrivningen här nedanför utgår från en skoluppgift om att skriva en bruksanvisning . Kanske skriver du bruksanvisningar eller manualer. Syftet är att lära nya köpare att använda .

Vi marmorerade papper och skrev sedan om barns skolväg i olika länder. Innan dess hade vi sett en pp med fina bilder om det. Jag inledde dagen med att skriva en instruktion till mina kontorskollegor. Instruktioner är roliga att skriva, men det är inte alltid lätt. Gör som jag har gjort här, d v s klicka på Inlägg, Add new, skriv på rubriklinjen att det är ”test” eller ”kladd” samt vad du ska beskriva, t ex ”Hur . Vecka ska vi skriva instruktioner – vi börjar med att kolla igenom denna flippfilm om instruktioner.

Bifogat finns också en pdf om man vill läsa . Att skriva en instruktion Att tänka på: 1. Kom ihåg att presentera momenten i rätt ordning.

En instruktion talar om eller visar hur du ska göra något. Instruktioner används i många olika sammanhang, exempelvis i matrecept , läkemedels recept och . Att vi ska skriva rutiner och instruktioner på ett enhetligt sätt. Rutinen skall användas varje gång en rutin eller instruktion skall skrivas. Skriv information och instruktioner på lättläst och gärna även på andra språk.

Det finns ett speciellt sätt att skriva svenska som kallas ”lättläst” eller ”lätt svenska” . Hur man skriver bra instruktioner och tränar alla att göra lika och förbättra arbetssättet. Eleverna tränar på att formulera sig i skrift. De får analysera hur en bra instruktion är uppbyggd och träna på att skriva egna. De flesta instruktioner ser ungefär likadana ut.

Skriv vad syftet är tidigt i texten eller i rubriken. Veckorna innan lovet ägnade vi åt att läsa och skriva instruktioner i min klass. Vi började med att läsa en instruktion tillsammans.