Bryt och lås rutin

En åtgärd som normalt vidtas benämns ”Bryt och Lås”. Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i. Processoperatören beslutar om produktionen skall bryta och låsa samt.

Samtliga tekniker har personliga instruktioner kring bryt och lås, och avgränsade kompetensområden för vad var och en får göra, säger Johnny Stieger, chef för . Ny utbildning Säkra stopp – Bryt lås. Alla som ska utföra arbete i arbetsutrustningars riskområde måste jobba efter samma rutin och förstår det arbete som . Bryt och lås gäller för alla tillfällen där arbete skall ske på maskinell utrustning.

Enkel och säker processbrytning med vårt sortiment för Bryt och Lås. Ger full kontroll och färre olyckor vid underhåll och . Processoperatören beslutar om produktionen skall bryta och låsa samt utföra provstart eller om det kan göras av utföraren. All manövrering och avställning av maskin- eller anläggningsdel ska alltid utföras av Östrands personal. Bryt Lås, säkerhetsbrytare, bestämmelser, anmälan.

BRYT LÅS” tillämpas vid alla arbeten i bandanläggningen.