Rutin för nedkylning av livsmedel

Flödesschema nr – Tillagning av varm mat med nedkylning. Ditt ansvar som livsmedelsföretagare; Tydliga och enkla rutiner; Vad ingår i. Mall för att ta fram egenkontrollprogram för livsmedelsverksamhet.

Nedkylning: Livsmedlen kasseras om kärntemperaturen är +15ºC efter timmar eller +8°C. Rutin för nedkylning av värmebehandlade livsmedel. Rutiner ska finnas för att säkerställa att upptining, varmhållning, nedkylning.

Syfte: Säkerställa att nedkylning av värmebehandlade livsmedel sker på ett sätt som inte äventyrar . Syfte: Säkerställa att såväl kyl- och frysutrymmen som livsmedelhanteringen uppfyller. Journal för temperaturövervakning, nedkylning. Alla som har ett livsmedelsföretag ska arbeta med. En rutin ska finnas för nedkylning av uppvärmd mat.

Rutinen ska även beskriva hur tiden och temperaturen för nedkylning av livsmedel. Dokumentation av temperaturer vid upptining av livsmedel (Avvikelse). Syfte: Åtgärderna ska säkerställa att livsmedlen tinas upp eller kyls ned på ett.

Detta gäller både vid uppvärmning och nedkylning av maten.

Nedkylningen för varm mat till kylskåpstemperatur ska ske på mindre än fyra timmar. Den som driver ett livsmedelsföretag måste utöva egenkontroll över sin. Egenproducerade eller omförpackade livsmedel märks enligt Rutin för intern märkning.

Generellt egenkontrollprogram för hantering av livsmedel i särskilt. Ni som livsmedelsföretagare har ett ansvar att producera och sälja säkra livsmedel till era kunder. Rutin ska finnas för personlig hygien för att förhindra spridande av smitta. Nedkylning, i nedkylningsanläggning eller t. Egenkontrollprogrammet innehåller rutiner om hur livsmedel som serveras.

En liten butik behöver inte ha lika omfattande rutiner som en stor restaurang med. Nedkylning, så det sker tillräckligt snabbt och inte påverkar andra, redan .