Regler för nedkylning av livsmedel

Från den januari 20gäller nya gemensamma livsmedelsregler inom EU. Nedkylning av livsmedel till +8°C eller lägre bör ske så snart som möjligt efter . Flödesschema nr – Tillagning av varm mat med nedkylning.

Att hålla rätt temperatur på livsmedel, både kalla som varma, är oerhört viktigt. Du som har ett företag som hanterar livsmedel behöver känna till de regler som. Detta gäller både vid uppvärmning och nedkylning av maten.

Nedkylningen för varm mat till kylskåpstemperatur ska ske på mindre än fyra timmar.

Alla hanterar vi livsmedel i hemmet, vi lagar och äter mat dagligen. Fortsätt nedkylningen tills maten har uppnått en temperatur på +4ºC. Om maten är varm höjs temperaturen på andra livsmedel i samma skåp, vilket gör att . Nedkylning av värmebehandlade livsmedel: Risken för bakterietillväxt är som störst.

Resultatet av forskningen har legat till grund för de regler. Viktigt är att du som driver livsmedelsföretag har tillräckliga kunskaper i. Mer information om livsmedel, broschyrer, egenkontroll m m hittar ni på. Egenkontroll med HACCP samt Nya regler om hygien från.

Här finns tips, råd och regler för dig som serverar kebab på din restaurang. Råden är generella för all livsmedelshantering, men i denna. Vid nedkylning passerar köttet de temperaturintervaller där bakterierna tillväxer. När vi kontrollerar en livsmedelsanläggning kan en eller flera punkter i listan få.

Nedkylning – Värmebehandlade livsmedel ska kylas ner så snabbt som möjligt till. Om du vill kyla ned och spara mat som du tillagat bör nedkylningen gå fort. Du som har ett livsmedelsföretag behöver känna till de regler som finns. Nedkylning, så det sker tillräckligt snabbt och inte påverkar andra, redan kylda .