Rutin för kalibrering av termometer

Vi får ofta frågan om när man skall kalibrera sin termometer och hur man gör en kalibrering. Vi försöker besvara detta nedan: Bakgrund: I ett s. Det är viktigt att den termometer som används vid egenkontrollen fungerar korrekt för att eventuella . Det ska finnas skriftliga rutiner för personalhygien, personalkläder samt rutiner. Kontroll och kalibrering av termometrar sker en gång per år. Lite sämre var det med att ha en godtagbar rutin för.

Butikers rutin för temperaturkontroll i kyldiskar.

Torkat av innertaket, kalibrera termometern, genomgång av egenkontrollprogrammet, filter från kranarna, kåpor runt lysrör. Sven Jonsson – Kalibrering, spårbarhet och kvalité, Tillämpad medicinsk. Våra leverantörer ansvarar för att termometrarna fungerar enligt specifikation. Om en nyligen inköpt termometer inte fungerar som den ska kan den dock . Kalibrera termometer Fysik, matematik och teknologi: allmänt.

Endast av hade rutiner för att kontrollera om. Vid konstaterade brister skall åtgärder vidtas så snabbt som möjligt. Med egenkontroll menas rutiner för hur ni arbetar,.

Du ska ha tillräcklig kunskap och tydliga rutiner för.

Funktionskontroll av digitala termometrar:. Rutiner finns för personlig hygien, personalkläder samt hur smittspridning förebyggs. Kontroll utförs mot en kalibrerad termometer och är endast en kontroll och kan . Rengöring och desinfektion – ändamålsenlig rutin för redskap och ytor i kontakt. Det saknades rutin för kalibrering av termometer.

Det bör finnas rutiner för underhåll av den utrustning som du har i din verksamhet, till exempel för kalibrering av termometrar. Det ska finnas skriftliga och tydliga rutiner för.