Varför kan man inte transformera likström

Varför kan man inte transformera likström? Om du har en likström genom ena spolen (spole 1), ingen ström genom den andra kretsens spole . Jo, men om du förstår konceptet efter vilket en transformator agerar så förstår du också varför det måste vara växelström.

I andra sidan kan man sedan likrikta på vanligt sätt (i princip). Tyvärr kan du inte transformera likström. Likström kan inte heller transformeras eftersom den har en konstant. Den viktigaste fördelen med växelströmmen var att det gick att transformera den.

Med likström skulle man behöva ha olika elnät för belysning och t. Varför kan man ändra spänningen i en transformator med hjälp av olika varvtal på spolarna? Vi talar här om växelström (du kan inte transformera likström). På detta sätt kan man överföra elkraft över långa avstånd med lägre effektförluster. Anledningen till att likström inte används i stor skala, trots de lägre.

Får man någon gång använda fötterna i volleyboll? Svar på allt är ett community-baserat forum där medlemmar kan ställa frågor om vad som helst. En transformator används bara med växelström, då den inte fungerar alls med likström.

Eftersom man inte hinner se själva växlingarna i växelström går det bra att.

Vi kan säga att vi transformerar ner spänningen ex. Matar man den med 12V kan man ta ut 22V 20mA. Med strömmen blir det tvärt oom spänningen transformeras ner, kan man ta ut.