Vad är en frekvensomformare

En frekvensomriktare kan delas upp i fyra huvudkomponenter. Vad gäller effektområde, ledningsformåga, switchfrekvens och enkel styrning lämpar sig . HEM › OM ABB › TEKNIK › SÅ FUNKAR DETCachadLiknandeFrekvensomriktare – Energisparande gaspedal för elmotorer. Samtidigt kan strömflödet till motorn ändras allt efter vad den behöver för att klara belastningen . Frekvensomriktning används inom elektronik för att omvandla en växelspänning av en frekvens till en växelspänning av en annan frekvens. En frekvensomriktare styr motorns varvtal genom att ändra elnätets frekvens. Samtidigt kan strömflödet till motorn ändras allt efter vad den . Frekvensomriktare kan också användas för att omvandla kraft från naturliga och förnybara energikällor som till exempel sol, vind eller tidvatten till elektricitet . Vi levererar frekvensomriktare ur ett brett, lagerfört sortiment för alla typer av drifter.

Varvtalsreglera din motor med en frekvensomriktare. Förklaring på när och hur vi använder frekvensomriktare för reglering av pumpar. Genom att använda affinitetslagarna kan man beräkna vad pumpen kommer . I installationer med frekvensomriktare förekommer inte sällan EMC-problem på grund av brister vid.

Här förs en diskussion om vad som är vik- tigt att tänka på . Har kommit över en frekvensomvandlare, Danfoss VLT 2803. Det är en liten apparat, som bara klarar 37KW, men den är avancerad med .