Diamantdiagnoser aritmetik

Diamantdiagnoserna, har vi i huvudsak bibehållet den gamla strukturen. Detta innebär att vi delat upp den aritmetik som ingår i Taluppfattning och tals an-.

Innan du startar behöver du ladda ner materialet och spara det på din egen dator. Diagnosmaterialets innehåll och struktur. Diamantdiagnoserna har då kompletterats med vårt eget instrument Briljant .

I januari 20gavs diagnosbanken Diamant – diagnoser i matematik ut av Skolverket. En av dessa fördiagnoser heter Förberedande aritmetik och behandlar . Matris gjord efter skolverkets Diamant diagnoser. AG- Grundläggande Aritmetik Diagnoserna i området avser att . Aritmetik, Rationella tal, Talmönster, Mätning, Geometri, Statistik. Mattesmart Aritmetik kan användas som ett uppföljningsmaterial till Skolverkets Diamantdiagnoser och som ett fristående stöd- och undervisningsmaterial. Diamantdiagnoserna har då kompletterats med vårt eget instrument Briljant.

Tillsammans med klassernas matematiklärare valde jag ut en diagnos som lämpade sig för årskurs 4. Till min diagnosuppgift valde jag diagnos ASaritmetik, skriftlig multiplikation från Skolverkets diamantdiagnoser. Riktlinjer för användandet av Diamantdiagnoser med tillhörande. Utvecklingsschema i aritmetik där eleverna kan markeras sin utveckling.

Med fokus på aritmetik prövar deltagarna aktiviteter med olika syften. Syftet med Diamantdiagnoserna och hur de praktiskt kan användas. Mattesmart omfattar Mattesmart Planering och Mattesmart Aritmetik. Mattesmart är ett uppföljningsmaterial till Skolverkets Diamantdiagnoser. Diagnosmaterialet är ett bedömningsstöd som.

Kursplan för Elevers lärande inom grundläggande aritmetik (lärarfortbildning). Students’ Learning of Basic Arithmetic (Continuing Education for Teachers). Inom matematiken kontrolleras att eleverna tillgodogjort sig den grundläggande undervisning i aritmetik och geometri genom Skolverkets Diamantdiagnoser. Diagnosmaterialet Diamant spänner från årskurs till 9. Det är tänkt som ett stöd att hjälpa lärarna bedöma eleverna, men också som en hjälp att planera .