Diamant skolverket geometri

DIAMANT – NATIONELLA DIAGNOSER I MATEMATIK. Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna behärskar grundläggande . Diamant är ett diagnosmaterial som kan användas som stöd för att bedöma elevers kunskaper i matematik.

MGF) innehåller förkunska- per både till Mätning och Geometri . Bedömningsstödet Diamant är ett diagnostiskt material i matematik för grund- skolans årskurs 1–. Diamant är Skolverkets bedömningsstöd för lärare i matematik i årskurs 1–i.

Rationella tal, Talmönster och algebra, Mätning, Geometri samt Sannolikhet och . Diamantdiagnoserna (Skolverket 2009c) som har kompletteras med vårt eget instrument. Briljant (under utarbetande), för årskurserna 6-9. Talmönster och formler, Mätning, Geometri och Statistik, är uppbyggda på. Diagnosmaterialet Diamant spänner från årskurs till 9. Madeleine Löwing, konstruktör av Diamant och Maj Götefelt, undervisningsråd vid Skolverkets enhet .