Frekvensomvandlare funktion

En frekvensomriktare kan delas upp i fyra huvudkomponenter. Växelriktarens funktion är principiellt densamma oavsett vilken typ av halvledarkomponent . En frekvensomriktare styr motorns varvtal genom att ändra elnätets frekvens från vanlig Hz till högre, uppåt Hz, eller lägre, nedåt 5–10 . Det är en liten apparat, som bara klarar 37KW, men den är avancerad med mycket funktioner. Vi levererar frekvensomriktare ur ett brett, lagerfört sortiment för alla typer av drifter.

I installationer med frekvensomriktare förekommer inte sällan EMC-problem på grund av brister vid såväl. Våra frekvensomriktare är konstruerade med detta i åtanke och ger dig hög produktivitet och flexibilitet.

ABB ger dig de verktyg du behöver för att optimera . Energibesparande funktioner; Viktiga produktfördelar; Produkter. Drivenheter med frekvensomvandlare är en nyckelkomponent i Mitsubishi Electrics . Frekvensomriktare används för att styra elmotorer. Varvtalet i motorn regleras för att bl a spara energi och få en optimal funktion i motorn. Vid positionering av en asynkronmotor med hjälp av frekvensomriktare kan ett. En kompakt frekvensomriktare för alla vanliga applikationer som t. Med Altivar kommer maskinens prestanda att skjuta i höjden.

Frekvensomvandlaren är utrustad med en mängd funktioner, från enkla till mycket avancerade. Frekvensomriktaren finns är utrustad med funktioner för eller har:. Frekvensomriktare för alla typer av tillämpningar som maskinstyrning, lyft,.

SmartCard; PLC funktion; Väggmontering (med kylfläns), vattenkylning, . ABB:s kompakta och användarvänliga frekvensomriktare möjliggör stora. Frekvensomriktaren har många användarvänliga och energibesparande funktioner. Moderna frekvensomriktare har en mängd funktioner integrerat. Allt från PID-reglering via analoga ingångar till olika datasatser så som olika . I den mysiga röran på labbänken ligger en frekvensomriktare fört. Controllern är den signalprocessor som samordnar alla funktioner.

PWM teknik, med samma märkeffekt och märkspänning har gjorts.