Frekvensomformare funktion

En frekvensomriktare kan delas upp i fyra huvudkomponenter. Växelriktarens funktion är principiellt densamma oavsett vilken typ av halvledarkomponent . En frekvensomriktare styr motorns varvtal genom att ändra elnätets frekvens från vanlig Hz till högre, uppåt Hz, eller lägre, nedåt 5–10 .

Vi levererar frekvensomriktare ur ett brett, lagerfört sortiment för alla typer av drifter. Frekvensomformare för maskinstyrningmed olc-funktion, varvtalsreglering, styrning av spindeldrifter. Det är en liten apparat, som bara klarar 37KW, men den är avancerad med mycket funktioner. Vissa undantag finns, bland annat för motorer som varvtalsregleras med frekvensomriktare. I installationer med frekvensomriktare förekommer inte sällan EMC-problem på grund av brister vid såväl.

Våra frekvensomriktare är konstruerade med detta i åtanke och ger dig hög produktivitet och flexibilitet. ABB ger dig de verktyg du behöver för att optimera . Energibesparande funktioner; Viktiga produktfördelar; Produkter. Drivenheter med frekvensomvandlare är en nyckelkomponent i Mitsubishi Electrics . Moderna frekvensomriktare har en mängd funktioner integrerat. Allt från PID-reglering via analoga ingångar till olika datasatser så som olika .