Återuppvärmning av mat

Potatis får varmhållas högst en timma och övrig mat högst två timmar. Vid återuppvärmning av lagad mat skall temperaturen komma upp i minst +70°C i. Branschriktlinjen Säker mat i Servicehandeln.

Flödesschema nr – Tillagning av varm mat med nedkylning. När du hanterar mat är det viktigt att du och din personal vet vilka risker som finns. Det är viktigt att mat värms tillräckligt så att bakterier som . Detta gäller både vid uppvärmning och nedkylning av maten.

Tiden för varmhållning respektive nedkylning är också mycket viktig. När du är hemma brukar du troligen följa regeln att inte låta mat gå till spillo. Att värma upp matrester är ett bra sätt att minska slöseriet med mat, som på global nivå är tonvis varje dag.

Det är så sorgligt att det i vissa länder slängs . Hur många gånger går det att värma upp mat som man har lagat utan.