Ljudnivå decibel

Ljudets styrka kallas ljudtrycksnivå och mäts i decibel, dB. B är det svagaste ljud ett friskt öra kan uppfatta. Ljud över dB kan vara farliga för ett friskt öra.

Ett annat ord för ljudnivå är ljudvolym och dessa nivåer mäts i mätvärdet decibel (db). Ljudnivån är helt avgörande för hur behagligt ett ljud ska upplevas. Dessutom sätta det i relation till de ljudregler som . Bakgrundsljud i bostadsrum med mekanisk ventilation.

Man uppfattar ljud genom att håren i öronsnäckan kommer i vibration av de. Hörselnedsättning och tinnitus uppstår beroende på hur många decibel man . Decibel används ofta för att beskriva ljudnivå, elektrisk signalstyrka och digitala. B-skalan är logaritmisk på så sätt att en ökning med dB (Bell) innebär en . Buller mäts i decibel A, dB(A), och det är ljudtryckets nivå som man nästan alltid avser och det är alltid ljudtryckets nivå som man mäter med någon form av . Hur stor tryckskillnaden är kallas amplitud och påverkar ljudstyrkan som mäts i decibel (dB), stor amplitud ger hög ljudnivå. Exempel: En fördubbling av ljudnivån vid dB, blir dB.

Decibel (dB), en tiondels bel (B), är ett logaritmiskt, jämförande mått som brukar användas för att ange och mäta signal- och ljudnivå.