Hur mäter man ljud

För att förstå hur komplex ljudmätning är så måste man förstå hur vår hörsel. Men, örat behöver ett ljudtryck av dB för att uppfatta 100Hz lika högt och ett . Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Det vi uppfattar som buller varierar från person till person och kan bero på typen av . Frekvensen mäts i Hertz (Hz) och är ett mått på hur många tryckvågor som träffar trumhinnan.

Kort våglängd ger hög frekvens (pipiga ljud) lång våglängd ger låg frekvens (dova ljud). Men ultraljud kan också användas vid operationer.

Man talar därför om ljudtrycksnivå och ljudintensitetsnivå, etc. Ljudnivån är relativ på så vis att det för mätning behövs ett referensvärde. Amplituden är ljudets styrka och mäts i decibel (dB). Men om strålningen är för hög tar du skada oavsett hur kort tid du har blivit exponerad. Ljudets styrka kallas ljudtrycksnivå och mäts i decibel, dB.

För att beskriva hur starkt ljudet är inom örats arbetsområde används en särskild. Det instrument (ljudnivåmätare) som man använder för att mäta buller är . Hur man mäter ljudnivån i musiksammanhang. Många frågor dyker upp då det är krav på att mäta ljudnivån i musikevenemang och på diskotek: Hur mäter man .

Gällande hur man mäter dB i bilen så brukar man använda sig av en mätare kallad . Nu blir det lite tyngre, men häng me det är lättare än det verkar. Det är också nu som förklaringen till grafen i början kommer.