Enhet för ljud bel

Bel är även en teoretisk enhet för ljudstyrka, se decibel. Bel var även namnet, eller titeln, på en gud som dyrkades av semiter under forntiden i den Främre . Det svagaste ljud en människa kan uppfatta har styrkan dB. En bel är en ganska stor enhet så det är bekvämare att räkna med decibel som är en tiondel så . Ett normalt samtal brukar ha en ljudstyrkenivå inom till dB.

Bel är en ”teoretisk” enhet, som nästan aldrig används utan prefixet deci-. Ljudstyrka anges i enheten decibel (dB), uppkallad efter Alexander Graham Bell. Decibel är ett mått på ett ljuds relativa styrka, ett mått på hur ljudet förhåller sig . Alexander Graham Bell), beteckning B, måttenhet för dämpning, förstärkning eller nivå, uttryckt som logaritmen av ett storhetsförhållande.

Figur 1: William Graham Bell har fått ge namn åt enheten för ljudtrycksnivå, decibel, förkortat dB. Decibel är ett av de begrepp som de flesta har . Ljudtrycksnivån mäts i decibel (dB – uppkallat efter Alexander Bell, uppfinnare av telefonen) som inte är en linjär utan en logaritmisk enhet. Alexander Graham Bell, mannen som fick ge namn åt enheten Bel.

Decibel är enheten för Ljudnivå och signalnivå. Ljudtrycksnivåer uttrycks därför som regel med hjälp av en logaritmisk skala (i dB). Enheterna dB och bel (= dB) är i praktiken strikt matematiska termer som .

Här är därför en lista av några källors ljudeffektnivåvärden i bel. En decibel (dB) är en tiondels bel, jämför decimeter och deciliter. Effektnivån anges då i enheten dBm, där det lilla m:et står för milliwatt. Beräknar hur stor ljudeffektsnivån en fläkt skapar beroende på hur stort tryck den. Grundenheten är egentligen Bel men används nästan uteslutande med . Alexander Graham Bell, telefonens uppfinnare, har fått ge namn åt enheten för ljudnivå, bel, eller vanligen decibel (= en tiondels bel).

Till exempel har Fujitsu ljuddämpade datorer i sin produktkatalog. Men Bel är ingen fast enhet, utan används i en rad sammanhang, vilket lätt kan förvirra även . Utbredningen av ljudvågor i luften sker nämligen genom de elastiska stötarna. Enheten bel, benämnd efter telefonens uppfinnare, Alexander Graham Bell, . Alexander Graham Bell, som tog patent på telefonen, konstruerade en mätenhet för ljud.

En bel är den höjning av ljudnivån som krävs för att . Enheten är döpt efter Alexander Graham Bell, decibel= bel. Några ungefärliga ljudexempel: motorcykel dB, trafikbuller dB, tvättmaskin dB, samtal i . Snabbt sätt att välja enhet för ljud ut – postad i Mac OS X: Jag undrar om det finns något snabbt sätt att välja enhet för ljud ut, utan att behöva gå . LWAd är det statistiska övre A-viktade gränsvärdet för ljudeffekt (avrundat till närmaste B).