Koppar resistans per meter

Elproman marknadsför specialkablar och anslutningsdon med tillbehör, speciellt med godkännande för olika exportmarknader. Bumpa inte din tråd mer än en gång per dygn. Om jag då ska räkna ut resistansen hos meter koppar med en resistivitet på LaTeX ekvation.

Där koppar tråden har en cirkulär tvärsnittyta med 1mm diameter vilket ger . CachadLiknandeUppgifterna om strömtålighet och resistans per meter är hämtade från Wiretronic och är bara att se som ungefärliga värden för enkardelig kopparkabel. Sambandet mellan en tråds resistans R och materialets resistivitet ρ ges av. Använda ohms lag för att räkna ut ström, spänning eller resistans.

Jag har tänkt klippa två stycken 50-meterslängder, fästa en av ändarna vid pluspolen och. Den leder ström hur långt som helst, men resistansen ökar linjärt med längden. Då är frågan om det gäller per ledare eller per par.

Hållfasthetslära, beräkning, tabeller – Vikt per meter i kilogram å heldragna, runda mässingsrör – Vikt- och motståndstabell för koppartråd.