Ohms lag triangel

Ohms lag beskriver förhållandet mellan elektrisk spänning, elektrisk resistans och elektrisk ström för en linjär resistor. Den är uppkallad efter den tyske fysikern . Mellan spänning, ström och resistans finns ett absolut samband som kallas Ohms lag. Ohms lag säger att spänningen är lika med strömmen gånger resistansen.

Spänning; Ström; AC och DC; Resistans (motstånd); Ohms lag. Ohms lag, går det att ställa upp en liknande triangel för enkel uträkning. Med hjälp av Ohms lag kan man enkelt se sambandet mellan elektrisk.

Om man visualiserar Ohms lag med hjälp av en triangel så anser . Exempel: Räkna ut strömmen i följande krets: +. Lösning: Vi har U = V U=10V U=10V och R = Ω R=5\Omega R=5Ω. Beräknar förhållandet mellan resistans, spänning och ström. Arrangemanget är dyrt, skrymmande och har relativt sett låg verkningsgrad. Ohms lag gäller egentligen för det totala motståndet, Z. Ohms lag; Effektlagen; Serie och Parallellkoppling.

Spänning och ström; Reaktans och Impedans . Fasvinkeln mellan U och I kallas fasförskjut- Spänningstriangel med effektivvärden. Mätövningen bör ha övertygat dig om att Ohms lag för likström .