Resistans koppar

Sambandet mellan en tråds resistans R och materialets resistivitet ρ ges av. Använda ohms lag för att räkna ut ström, spänning eller resistans. Koppar, silver och aluminium är de bästa elektriska ledarmaterialen då de har lägst .

Av det kan man genast dra slutsatsen att ju högre resistans desto mindre ström. Koppar är ett exempel på ett ämne som leder ström bra och därför säger man att . Elproman marknadsför specialkablar och anslutningsdon med tillbehör, speciellt med godkännande för olika exportmarknader. Om jag då ska räkna ut resistansen hos meter koppar med en resistivitet på LaTeX ekvation.

Ellära_ACachadLiknandeViktiga storheter är spänning, ström, resistans, effekt och energi, viktiga. När det handlar om elektricitet är slangen den elektriska ledaren (ofta koppar), vattnet . Sambandet mellan en tråds resistans R och materialets resistivitet r ges av. Koppar är ett exempel på en god ledare (låg resistivitet), kromnickel är, för en .