Watt ampere omvandlare

Electric power in Watts (W) to electric current in amps (A) calculator. Watts is also known as volt-amps and is typically used in conjunction with AC power circuits. Fill in any of the two fields to find the value of .

Effektomvandlare – konvertera enheter av effekt. Med denna omvandlaren är det lätt att konvertera enheter av effekt. Watts och förstärkare är både mätningar som innebär konsumtion av el, och de mäter två olika saker. En watt är ett mått på Power Conversion, medan ampere . W ampere A watt W Ah serie paralellkoppling 24V 12V parallellkoppling ellära.

Det finns sedan så kallade omvandlare som kan göra om t. Elektrisk spänning är en skillnad i elektrisk potential (möjlighet, resurser) mellan två punkter. Här handlar det om överskott och underskott av elektroner. För att få fram effekten, som mäts i watt och förkortas W tar man spänningen. Varför jag frågar är i ena fallet talar .