Konvertera watt till ampere

Electric power in Watts (W) to electric current in amps (A) calculator. Watts och förstärkare är både mätningar som innebär konsumtion av el, och de mäter två olika saker. En watt är ett mått på Power Conversion, medan ampere .

Elektrisk spänning är en skillnad i elektrisk potential (möjlighet, resurser) mellan två punkter. Här handlar det om överskott och underskott av elektroner. Konvertera elektrisk ström,Enhetsomvandling, Unit Conversion.

Instruksjoner: Med denna omvandlaren är det lätt att konvertera enheter av effekt.

Varför jag frågar är i ena fallet talar . Behöver hjälp med en formel för att konvertera kWh till A. W ampere A watt W Ah serie paralellkoppling 24V 12V parallellkoppling ellära kunskap skola energikalkyl solenergi med billiga solceller . För att få fram effekten, som mäts i watt och förkortas W tar man spänningen. Behöver då veta hur stor effekten är i W på elektriska apparaterna men. Utifrån detta kan man räkna ut det antal ampere den drar.

För att göra det enkelt kan man säga att en watts lampa. Hoppa till Elektrisk effekt i watt och voltampere – Antal watt är då spänningen i volt multiplicerat med strömstyrkan i ampere. Joules lag säger att effekten (W) är spänningen .

Watts is also known as volt-amps and is typically used in conjunction with AC power. Enter under volts; Enter under watts; Click calculate; You get 1. Tutorial on how to Convert Watts to Amps, or how to convert Amps to Watts, conversion at fixed voltage or fixed current, how many watts in a volt . For specialized applications, such as home wiring or automotive wiring, there are specific voltage values. Denna hjälpreda underlättar vid beräkningar av Ohms lag. U är spänning och mäts i volt (V) I är ström och mäts i ampere (A) P är effekt och mäts i watt . A 4watt ballast plugged into ordinary house current (240v) would draw 1.