Vilka produkter ska ce märkas

Här presenteras en lista på de olika produkter som berörs av kraven på CE-märkning. Ta reda på om din produkt måste CE-märkas; Ta reda på vilka dokument du behöver för produkten; Ta reda på vilken roll och ansvar du har; Om produkten ska . CE-märke CE-märkningen är en viktig del av EUs produktlagstiftning och omfattar.

Köp standarder, (t ex från SIS, se länk till höger); Vilka länder ska produkten . Först måste man fastställa om något EU-direktiv gäller för produkten. CE-märkningen gäller bara för produkter . Det kan gälla vilka krav som själva produkten ska uppfylla, till exempel vad avser.

Marknadskontrollrådet ska lägga fokus på under 2017. CE-märkning, marknadskontroll och framtiden diskuterades i Almedalen. Regeringen har givit Annika Brickman i uppdrag att utreda vilka svenska . Vem ska vara med och vilka dokument krävs? CE-märkning är en produktmärkning inom främst EU men även inom EES. För vissa produkter med höga krav på säkerhet ska ett speciellt kontrollorgan . Vissa produkter måste vara märkta med det så kallade CE-märket för att få.

Omfattas produkten av CE-märkning, vilka direktiv gäller? Dessa produktkategorier måste vara märkta för att få marknadsföras och.

I varje direktiv beskrivs vilka produkter som omfattas och kraven för CE-märkning.