Hur får man en produkt ce märkt

Huvudansvaret för en produkt ligger i princip alltid på tillverkaren, men du bör tänka på. Manual om hur man använder EUR-Lex avancerade sökfunktion . En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området utan ytterligare.

För att uppfylla kraven i direktiven kan man välja att följa så kallade . CE-märket är tillverkarens försäkran att produkten uppfyller alla bestämmelser som ställs på. Blå boken ger tolkning och stöd i hur man läser de olika direktiven. Vi har sammanställt svar på de vanligaste frågorna vi får.

Vissa produkter måste CE-märkas för att få säljas och marknadsföras. Alla CE-märkta produkter måste ha en EG-försäkran innan de börjar säljas på marknaden. Om det inte är möjligt på grund av hur produkten ser ut, är det tillåtet att sätta . Vissa produkter måste vara märkta med det så kallade CE-märket för att få.

CE-märkning är en produktmärkning inom främst EU men även inom EES. En produkt med CE-märkning får säljas i EES-området utan ytterligare krav. CE-märke CE-märkningen är en viktig del av EUs produktlagstiftning och.

Om man är osäker får man hjälp så att provningsomfattningar mm kan minimeras.