Sälja båt utan ce märkning

Sida av – Köpa båt utan CE-märkning – postad i ÖvrigtSnack:. CE-märkning, för att handlare ska kunna sälja båten begagnad mm, som . Detta gäller även privatimporterade båtar.

Det är olagligt att både använda och att sälja båten innan CE-märkningen är utförd. Så köper du båt utan att riskera att bli av med pengar och köpt båt. Det är viktigt att kontrollera att säljaren har behörighet att sälja båten.

USA till Sverige och säger sig kunna utföra CE-märkning.

Tråkigt att du köpt en icke CE-klassad båt. Många importerar billiga USA-båtar och säljer vidare utan . CE-märkning är en het potatis i båt-Sverige. Men man ska tänka på att utan CE-märkning påverkas också ersättningsnivån. Det innebär att produkter som är CE-märkta får säljas på marknaden inom Europeiska . Behöver min Båt CE-märkas och till vilka krav i så fall? Viktig information till dig som äger en importerad och icke CE-märkt båt.

Om du köper en båt från en näringsidkare, det vill säga en båthandlare eller. Fritidsbåtar, vattenskotrar och viss utrustning som tillhandahålls separat ska CE-märkas. CE-märkningen garanterar att produkterna uppfyller EU:s . Mindre nogräknade aktörer kan komma undan med att sälja båtar som är. Att prova och CE-märka en båt i efterhand är näst intill omöjligt.

En sådan kan byggas efter 19utan att den behöver CE-märkas. Får jag ens lämna hamnen i Göteborg utan att ha CE märkning? Båtar utan CE-märkning får varken säljas vidare eller användas i Sverige och att skaffa CE-märkning är tyvärr dyrt. Båtarna saknar ofta den obligatoriska CE-märkningen och kan varken försäkras eller.

Utan märkningen får båten egentligen inte användas i Sverige. Krav om CE-märkning gäller alla fritidsbåtar och vattenskotrar med en längd från till 24. CE-märkt båt utan att båten genomgår en så kallad efterkontroll. Säljare och köpare kan avtala att båten säljs i befintligt skick. Vid försäljning av icke CE-märkta båtar är det vanligt att potentiella köpare.

Vi har haft flera fall då en båt importerats utan att CE-märkas och sedan sålts i i två . Kostnader för CE-märkningen, stabilitetsberäkning. Och sedan sälja en kanske livsfarlig båt helt legalt år senare. I Sverige är det lag på att alla båtar som tillverkas och säljs av ett företag till konsumenter ska vara CE-märkta.

Denna märkning är bestämd av EU och följer . Fritidsbåtsdirektivet säger att båtar utan korrekt CE-märkning inte ens får säljas vidare till privatpersoner.