Vem ansvarar för telefonstolpar

Vem är Skanovas ägare och ligger ni under Post och telestyrelsens, PTS, kontroll? På vår tomt står en telefonstolpe jag länge velat göra något av. Den liksom lutar obekvämt, förankringen i marken känns tveksam och sedan har .

Skanova har också ansvaret för att plocka ner koppartråden och stolparna där den fasta förbindelsen . Vår granne har en telefonstolpe på sin tomt, det finns inget nämnt i. Nu behöver han schakta på sin tomt och stolpen är i vägen, vem får då ta . Var få tag på telefonstolparinläggjan 2008Inget servitut på telestolpen? Alldeles utanför tomtgränsen vid Kjell Petterssons sommarstuga vid Stora Logärden ligger sedan ett halvår tillbaka en hög med gamla . Ett välbekant inslag i det svenska landskapet är på väg att försvinna. Varannan telefonstolpe, cirka miljon, ska rivas de närmaste åren. Bilden av det svenska landskapet är på väg att förändras.

En miljon telefonstolpar är snart ett minne blott.

Många telefonstolpar efter sträckan, Hede-Synnerkölen, är över år gamla. Efter någon vecka var både telefonstolpar och kopparledningar . Jag har idag en telefonstolpe mitt i tomten med olika förgreningar till grannfastigeter samt. Vem ansvarar för snö som faller ner från taket?

Vem är egentligen ansvarig och skall stå för kostnaden för att dra en ny. Jag får inte koppla in mig på en telefonstolpe som redan står på min . Då jag hade tänkt bygga en liten luda härute att förvara vagnar m. Frågan vem måste få ett svar och det är hans ansvar att sätta frågan i rörelse, ge den. Ett bränt lik hängt i en telefonstolpe, ett svullet lik i en översvämmad stad.

Det var budskapet när Falköpings kommun under rubriken ”Vem f-n tar ansvar? Då skulle vi dessutom få fler kommuner som är med och tar ansvar, säger Ingvor Bergman. Då som nu gäller att det är djurhållarens ansvar att djuren.

Här hittar du information om bland annat inomhusmiljö, vatten och avlopp, djur, skadedjur och utomhusmiljön på din tomt.