Telefonstolpe på tomten

På vår tomt står en telefonstolpe jag länge velat göra något av. Den liksom lutar obekvämt, förankringen i marken känns tveksam och sedan har . Vår granne har en telefonstolpe på sin tomt, det finns inget nämnt i lagfarten-inga servitut finns registrerade hos stadsbyggnadskontoret om .

För mer information om förändring av nätet, t ex nedgrävning av ledningar . Jag har köpt ett hus med en telestolpe mitt på tomten. Riva ner en telefonstolpe är olagligt vadhellersom och börja bråka med . Ledningsrätt – Fastighet – Lawlinelawline. CachadLiknandejuli 20- Jag skulle vilja få bort stolpe med ledningar från min tomt.

Vem som äger telefonstolpen kan jag inte svara på. Jag har idag en telefonstolpe mitt i tomten med olika förgreningar till grannfastigeter samt min egen fastighet. Telia nekar Johan Friberg bredban trots att han har telefonstolpe på tomten. För att familjen ska få tillgång till nätet kräver telebolaget 000 . Dom har nämligen en telefonstolpe stående på min tomt.

Det finns inget avtal med mig som fastighetsägare. Telias entreprenörer vill dra ett stag från en telefonstolpe in på vår tomt. Tomten är liten och vill placera staget där den stör minst.

Ett välbekant inslag i det svenska landskapet är på väg att försvinna. Varannan telefonstolpe, cirka miljon, ska rivas de närmaste åren. Nu är det så att vi har fått löfte om att ta gamla telefonstolpar till vår nya tomt och nu undrar jag hur bra det egentligen är. Har köpt en tomt där det finns ett antal gamla telefonstolpar (dels runt ett stort land samt även som avskiljare mellan gårdplan och gräsmatta). När en granne i området skulle ta bort en trästolpe som legat som en tomtmarkering tiggde jag till mig den.

Har ett gäng fina telefonstolpar liggandes utanför tomten. Har legat där nu i ca 8månader, ingen vill känna sig vid dem. Har ca 270m över på en ny rulle telefontråd ELLY 4x(för utomhusbruk) som blev över när vi avskaffade en telefonstolpe på tomten.

Kan ha lite att göra med om stolpen står på din tomt eller inte också.