Vad är elektricitet barn

Statisk elektricitet – ett laddat experiment med en ballong. Vad är elektricitet och hur fungerar det? Rikard Persson från Svenska Kraftnät berättar om hur människan har lärt sig generera stora mängder elektrisk energi.

Energi finns överallt – i vinden, solen och vågorna. Den finns även lagrad i fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Denna fråga är omöjlig att svara på eftersom ordet ”elektricitet” har flera, oförenliga. Ordet ”elektricitet” har oförenliga betydelser och jag försöker visa vad som .

Grunden till elektricitet är att materia kan ha en elektrisk laddning. På den tiden visste man knappt vad elektricitet var. Men först på 1800-talet började man utnyttja elektricitet.

Elektrisk ström består av laddningar i rörelse, exempelvis elektroner i en metall eller joner i en kemisk lösning, i nervceller . I detta kapitel ska vi gå igenom grundläggande ellära. Vi kommer att stifta bekantskap med storheterna spänning, ström, resistans och effekt. Internetresurser som förklarar vad elektricitet är.