Trasig kvicksilvertermometer

Metalliskt kvicksilver från äldre febertermometrar är ofarligt att förtära och passerar magtarmkanalen oförändrat. Alldeles nyss ramlade en termometer ner i golvet i vårt fikarum och gick sönder. Nu är jag livrädd att det ska vara kvicksilver.

CachadLiknandemars 20- inlägg – ‎författareOm en trasig kvicksilvertermometer var något livsfarligt så hade det självklart varit kända faktum och välkända saneringsmetoder hade funnits. En trasig kvicksilver termometer ska hanteras som en nödsituation som kräver omedelbar uppmärksamhet. Att bryta ett kvicksilver termometer mycket lätt, och detta kommer oundvikligen att leda till förgiftning av luft ångor av giftigt kvicksilver.

Samla upp de trasiga resterna exempelvis med hjälp av ett styvt papper och torka ytorna i närheten med en fuktig trasa.

Om du fortfarande äger en kvicksilver termometer, är det dags att återvinna den. Vad gör du om kraschade termometer; Vad händer om kraschade kvicksilver termometer; Vad gör man om den är trasig kvicksilver termometer; Hur att samla in . I själva verket den kvicksilvertermometer exaktmäter temperaturen och har en mycket litet fel (inte mer än grader). Råkade precis ta sönder en gammal kvicksilvertermometer i badrummet. Först, ett litet exempel: KVICKSILVER från en trasig termometer i en . Kvicksilvertermometer är en termometer vars funktion baseras på att kvicksilvers volym ökar med temperaturen.

Den består av kvicksilver inneslutet i glas. Minns att min mor hade sönder en kvicksilvertermometer i köket när ja. Det säkraste sättet att hantera en trasig kvicksilvertermometer är att rensa upp kvicksilvret omedelbart, och sedan säkert avyttra något som kvicksilvret rörd.

Lämna sedan in burken på en miljöstation. En trasig kvicksilvertermometer slänger du i farligt avfall. Om du spillt kvicksilver i hemmet ska du undvika att vistas i det rum där du spillt. Naturligtvis, inte den akuta toxiciteten av kvicksilver från en trasig termometer inte . Vad om trasiga kvicksilvertermometer, och vilka åtgärder som behöver vidtas för att inte äventyra själva och hushållet? Närvaron av en kvicksilvertermometer själv är inte ett problem.

En trasig kvicksilver termometer är en allvarlig hälsorisk. High school och college studenter ska aldrig försöka att städa upp spill kvicksilver från en trasig kvicksilver termometer. Stället informera andra studenter, stäng . Vad händer om huset kraschade kvicksilvertermometer, bör en. Tänk om trasiga termometern hemma Chans att bryta kvicksilver medicinska termometern är mycket högre än någon . Var försiktig när du använder en kvicksilvertermometer och observera lokala föreskrifter när du kasserar en trasig kvicksilvertermometer.

Orsaken till att guldsmycken ändrat färg är ofta att bäraren hanterat en trasig kvicksilvertermometer, eller på annat sätt varit i kontakt med kvicksilver.