Kvicksilvertermometer förbud

Kvicksilvertermometer är en termometer vars funktion baseras på att. Självklart behöver jag importera en kvicksilvertermometer. Sveriges eventuella förbud spelar ingen roll utan det är vad som är tillåtet inom eu .

Parlamentet har idag godkänt att ett förbud införs mot saluföring av icke-elektroniska kvicksilvertermometrar och andra mätinstrument. Minns att min mor hade sönder en kvicksilvertermometer i köket när ja . Kvicksilver är förbjudet i nästan alla varor som säljs i Sverige, men det finns undantag exempelvis för lågenergilampor och uppladdningsbara batterier. Anders Östman, Kemiinformation AB, har utrett möjligheterna till förbud.

Många länder har anslutit sig till förbudet mot användning och försäljning av kvicksilvertermometrar. Kvicksilver anses vara en giftig kemikalie som, om det intas, . Butikskedjan Netto har sålt termometrar som innehåller kvicksilver som är förbjudet sedan länge i Sverige. I Sverige säljs varje år kvicksilvertermometrar med ca 0kg kvicksilver.

Endast ca av dessa lämnas in för återvinning. Det har varit förbud på att sälja kvicksilvertermometrar i tjugo år och de var inte vanliga för akvarieändamål innan det heller så det är rätt .

Korrigeringen för en kvicksilvertermometer kan anses utgöra. Sverige införde sitt nationella förbud mot kvicksilvertermometrar. En kvicksilvertermometer är ett verktyg som används för mätning av. Europa valt att förbjuda kvicksilvertermometrar för medicinskt bruk. Från juni 20finns ett generellt nationellt förbud i §. Kvicksilvertermometrar förbjuds i Sverige.

I Europa , termometrar förbud kvicksilver. Europeiska unionen att störta den traditionella kvicksilvertermometrar och barometrar. Här hittar du öppettider och adress till Gastelyckans återvinningscentral i Lund.