Självbegränsande värmekabel

Självbegränsande kablar som anpassar sin effekt efter omgivningstemperaturen. Den självreglerande värmekabeln består av två parallella ledare ingjutna i ett . En självbegränsande Värmekabel som levereras på trumma eller i fasta längder.

Levereras utan avslutningar, termostat eller kallkabel. VärmekabelCachadLiknandeHoppa till Självbegränsande värmekabel – Självbegränsande värmekabel används vanligen för frostskydd av vattenledningar, golvvärme, frostskydd av . CachadRaychem självbegränsande värmekablar används för frostskydd av rörledningar, varmhållning, tankvärme, snösmältning för ramper och takavvattningssystem, . Självreglerande värmekabel som även kallas självbegränsande värmekabel är en värmekabel med motstånd som varierar med omgivningens temperatur.

Som många säkert märkt så har självbegränsande kabel en sjuk startström. Jag råkade nyligen installera lite väl lång värmekabel i en . Värmekabel: Detta är en riktigt bra värmekabel som är självbegränsande. Värmekabeln reglerar själv temperaturen och effekten.

Självbegränsande värmekablar minskar effekten om yttemperaturen stiger och ökar effekten när yttemperaturen sjunker.