Raychem värmekabel

Självbegränsande värmekabel för frostskydd av rör och varmhållning upp till +1°C. Raychem självbegränsande värmekablar används för frostskydd av rörledningar, varmhållning, tankvärme, snösmältning för ramper och takavvattningssystem, . Värmekabel för frostskydd av rörledningar.

Raychem självbegränsande värmekabel för frostskydd av rörledningar. Raychem BTV självbegränsande värmekabel för frostskydd av rör och processtemperaturreglering upp till +65°C. Parallellresistiva värmekablar med konstant effekt används för frostskydd av rörledningar, processtemperaturreglering och tankvärme.

Raychem WinterGard FS värmekabel för frostskydd av rörledningar och varmhållning av fettledningar: ett enkelt och energieffektivt frostskydd.

Självbegränsande värmekabel för frostskydd av rör och varmhållning upp till +1°C. Raychem ViaGard EM2-XR värmekabel för snösmältning och avisning av lastkajer, ramper, infarter, gångbanor, entréer och trappor. Raychem EM2-MI mineralisolerad värmekabel för markvärme och snösmältning på lastkajer, ramper, infarter, gångbanor, entréer och trappor. Raychem Stripping Tool for Self-regulating Heating Cables – part 2. T2Rö standardslingor inkl digital termostat och tillbehör.

ETL FrostGuard Meter + Meter Kallkabel Med Stickpropp Enkel och säker installation. Självbegränsande värmekabel i komplett paket. FrostGuard – den enkla frostskyddslösningen för dig som vill göra jobbet själv. Vi söker nu en fältsäljare för vår industriavdelning.

För försäljning av värmekabelanläggningar mot processindustrin. Raychem, Isopa Pyrotenax, Tracer, Thorin Thorin och Accutron tillverkar. Matarkabel för värmekabel i enlighet med elföreskrifterna. Polarrör är isolerat med isolering med slutna cellerna och bibehåller sin isolerings utan risk för vattenupptagning.

RAYCHEM FROSTGUARD 13m värmekabel med stickpropp nytt oanvänt. Perfekt när man enkelt vill ha värmeskydd exempelvis i fritidshuset. Y-KOPPLING 25XRför att mata i värmekabel i.