Sfp ventilation beräkning

Skriften gavs ursprungligen ut 19av Föreningen Ventilation – Klimat – Miljö. SFP är en parameter som definieras som till- och frånluftsfläktarnas. Det flöde som SFP-värdet beräknas på oftas det maximala dimensionerande flödet .

Medlemsföretagen i Svensk Ventilation har kommit överens om att beräkna eleffektivitet för fläktar och luftbehandlingsaggregat enligt V-skrift 1995:(rev 2000). Här hittar du viktiga formler och kan se hur man utför de olika energiberäkningarna. Ta även hjälp av våra räknesnurror för att göra uträkningar.

Fråga: Vad finns det för rekommendationer för att beräkna SFP-tal för.

Svar: Den skrift från Svensk Ventilation, tidigare Föreningen V, som . SFP), som är ett värde på hur eleffektivt ett ventilationsaggregat är. OVK – Obligatorisk ventilationskontroll, kontroll av ventilation som skall finnas för. SFP – Specific fan power, elåtgången för fläkten i förhållande till hur mycket luft som.

Specific Fan Power (SFP) is a parameter that quantifies the energy-efficiency of fan air.