Resistent bakterie

Vissa bakterier lyckas överleva trots behandling med antibiotika. Dessa bakterier kallas resistenta, det vill säga okänsliga. Sedan dess har antibiotika använts mycket.

Med tiden har många bakterier utvecklat resistens, motståndskraft mot antibiotika. En ny bakterie som tidigare inte upptäckts i Sverige har nu hittats hos två personer som varit på resa i Asien, rapporterar Sveriges Radios Ekot. Resistens betyder motståndskraft och syftar oftast på levande organismers förmåga att överleva påfrestningar. Exempelvis kan bakterier bli resistenta mot .

Resistenta bakterier äventyrar inte bara behandlingen av svåra bakterieinfektioner. Vår moderna sjukvård är beroende av effektiva antibiotika . Många av dessa resistenta tarmbakterier bildar ett betalaktamas,. Under 1980-talet kom allt fler rapporter om ESBL-bildande bakterier. Folkhälsomyndigheten bekräftar två fall i Sverige av resistent bakterie mot sista antibiotikagruppen.

Hälften av alla som rest i södra Asien och var tredje som varit i Sydostasien eller Nordafrika kommer hem igen med resistenta farliga bakterier. Istället har bakterierna hittat finurliga sätt att skydda sig och överleva. En bakterie som är resistent mot penicillin har förmågan att tillverka ett enzym, β-laktamas, . De gener som ger ESBL-resistens i de bakterier som hittades i. Det meddelar Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i Uppsala. En fruktad superbakterie som är resistent mot den sista antibiotikan. Tidigare har samma bakterie hittats ett fåtal gånger i Asien, bland grisar.

En laboratoriestudie visar att elektrokemisk behandling i kombination med antibiotika kan fungera mot resistenta bakterier. En bakterie, resistent mot den sista gruppen antibiotika, har hittats hos två personer i Sverige. På sikt kan man oroa sig över hur sjukvården . Innebörden av att en bakterie har ESBL är att den är resistent mot flera olika antibiotika. Den är alltså motståndskraftig och går inte att få bort . Under många år utvecklades nya antibiotika som gjorde att man ändå kunde behandla de resistenta bakterierna.

Nu har man i många länder fått problem med . Bakterierna förändrar sig så att de inte längre dör av antibiotika. Bakterierna blir resistenta mot antibiotika. SMITTADE (GA) Antibiotikaresistenta bakterier har hittats hos gotländska igelkottar.

Veterinärens råd är att fortsätta omhänderta och och lämna . Jag har träffat professor Inga Odenholt på Infektionskliniken vid Skånes universitetssjukhus i Malmö för få veta mer om resistenta bakterier. I drygt år har antibiotika använts inom humanmedicinen. De är fantastiska läkemedel som gett oss förutsättningar att .