Regler el utomhus

Att installera belysning utomhus ger ett stort lyft åt huset och gör det även svårare. El på husets utsida och tomten kan fylla många funktioner. Uterummet har ingen el och jag vill dra el från stugan.

Elen kommer gå från ett uttag inifrån ett uthus med en förlänglingskabel avsedd för utomhusbruk. Kabel till vägglampa utomhusinläggnov 2009Regler för el utomhusinläggsep 2008höjd eluttag utomhus? CachadLiknandemaj 20- Ska du använda en elprodukt utomhus? Som ägare eller nyttjare av en fastighet är du ansvarig för att elen är korrekt installerad och att de elektriska apparater som du använder är hela .

Utomhusbelysning kring huset och i trädgården är det en onödig lyx? Däremot finns det några andra starka skäl för att ha ett par el-uttag i drivhuset och på så . Gunnar Hjern s Hemsida och blogg – El-installationer – så gör proffsen. Däremot finns det en del enkla generella regler för bl. Först ämnar jag dock beskriva hur man gör installationer i källare och garage, och utomhus, . Tänkte då samordna med att lägga el till ny utebelysning. Jag behöver inte gå runt och kolla lampor eller slå av vad som skall slås av, eluttagen utomhus är strömlösa osv.

Ovan är ett exempel på zonindelning utomhus. För fullständig information se Elinstallationsreglerna SS4§751. I fuktiga utrymmen och utomhus är det extra farligt med el, eftersom fukt leder ström. I badrum är det tillåtet att ha eluttag endast om det är försett med . Extra viktigt är det att vara försiktig vid användning av el utomhus.

Elinstallation i badrum är omgärdat med en rad regler och restriktioner.