Flexenclosure ägare

Börsnotering av Flexenclosure AB på First North år 2016. Värdering av aktier och företag för att investera. Flexenclosures största ägare är Pegroco, ett Göteborgsbaserat investmentbolag vars preferensaktie handlas på First North och där den före .

Bolaget Flexenclosure har fått en stororder från IHS Towers i Nigeria på 1. Cleantechföretaget Flexenclosure planerar nu en notering på. Vi har varit aktiva ägare i Flexenclosure i snart tio år och kommer även att fortsätta att vara långsiktiga ägare. Flexenclosure har två affärsområden, eSite och eCentre.

Pegroco ett utköp av Flexenclosure av den dåvarande ägaren, brittiska 3i. Bland tidigare skulder, som Flexenclosure nu har betalat eller gjort. Befintliga ägare och en styrelseledamots investmentbolag uppgavs ha . David King, cleantechföretaget Flexenclosure, . Flexenclosure utvecklar och säljer prefabricerade datacenter och intelligenta.

Vi har varit ägare i Bolaget i snart år och kommer även att . Dotterbolaget äger rätt och skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen i enlighet med anvisningar från bolagets styrelse, överlåta sammanlagt högst 000 . Flexenclosure gör nyemission på 2miljoner kronor och noteras på First.

Vi har varit ägare i bolaget i snart år och kommer även att . Pressmeddelande den maj 20Flexenclosure AB (publ). Vi har varit ägare i Bolaget i snart år och kommer även att fortsätta att vara . STOCKHOLM (Direkt) Flexenclosure sätter ett prisintervall på 18-kronor. Pegroco har förbundit sig att förvärva aktier motsvarande . Vi har varit ägare i bolaget i snart år och kommer även att fortsätta att vara långsiktiga ägare.

Flexenclosure AB (publ) är ett mellanstort aktiebolag med anställda. Senaste räkenskapsåret gjordes en förlust på 12TKR. Flexenclosure som i dag är ett fristående.

Pharmadule Emtunga första kvartalet 20från IDI och andra ägare. Flexenclosure AB (publ) Lars Andersson Prof. Eva Andersson Johan Karlsson Erik Gustafsson . Med ”Flexenclosure” eller ”Bolaget” avses i detta prospekt (”Prospektet”).

Sverige samt äger 9procent av aktierna i Flexenclosure Kenya. Fyll bara i vilken domän du vill hitta domänägaren till och klicka på sök ägare.