Flexenclosure notering

STOCKHOLM (Direkt) Börsen är i framtiden fortfarande ett alternativ för Flexenclosure som på fredagen ställde in en planerad notering på First . Börsnotering av Flexenclosure AB på First North år 2016. Värdering av aktier och företag för att investera.

Cleantechföretaget Flexenclosure planerar nu en notering på Nasdaq First North Stockholm och en nyemission på cirka 2miljoner kronor. Flexenclosure, som säljer datacenter riktade mot tillväxtländer, ska börsnoteras. Det framgår av ett pressmeddelande som storägaren Pegroco .

Notering Flexenclosures styrelse har beslutat att i detta skede inte gå vidare med det offentliga erbjudandet i bolaget, för att kunna utvärdera . STOCKHOLM (Direkt) Flera leverantörer till datacenterföretaget Flexenclosure, som avser söka listning på First North enligt nyligen aviserade . Flexenclosure AB (publ) – Tillverkning av kommunikationsutrustning. Flexenclosure gör nyemission på 2miljoner kronor och noteras på First North Pegroco Invests portföljbolag Flexenclosure avser genomföra . Flexenclosure väl positionerat för tillväxt. Genom noteringen stärker vi vår förmåga att växa och skapa långsiktigt värde för aktieägarna”.

Flexenclosure är till övervägande del tänkt som ett långsiktigt innehav då potentiella stor-o. Med de produkter som vi har utvecklat och den kundbas vi byggt upp är Flexenclosure väl positionerat för tillväxt. Med de produkter vi har utvecklat och den kundbas vi byggt upp är Flexenclosure väl positionerat för tillväxt.

Cleantechföretaget Flexenclosure planerar nu en notering på Nasdaq First North Stockholm och en nyemission på cirka. Bland Pegrocos investeringar finns Diakrit, Flexenclosure, . Med ”Flexenclosure” eller ”Bolaget” avses i detta prospekt (”Prospektet”), beroende på. Det noteras att Bolaget till följd av lock-up åtagande. Företag som står inför kommande noteringar av sina aktier är FrontOffice, ExpreS2ion Biotechnologies, Irras, Flexenclosure och Initiator Pharma. FLEXENCLOSURE: NOTERING ALLTJÄMT ETT ALTERNATIV – V jun.

FLEXENCLOSURE: GÅR INTE VIDARE MED LISTNING PÅ FIRST NORTH, jun. Anders Hansson, handledare från Flexenclosure, som var tillmötesgående och. I och med noteringen kommer alltså Göran Persson vara ordförande för ett. Bland Pegrocos investeringar märks Diakrit, Flexenclosure, . Styrelseordförande i AkkaFRAKT, styrelseledamot i Olofsfors AB och Flexenclosure AB. Opus Group – (TA) Noteras strax ovanför stöd.

Flexenclosure som förenade bas-stationer . Flexenclosure AB (publ) – Fremstilling af kommunikationsudstyr.