Referenstermometer

Testats och rekommenderas av den tyska federala organisationen för livsmedels-säkerhet och konsumentskydd. KM820REF är en referenstermometer för egenkontroll av IR-termometrar och kontakttermometrar. Platinaresistansteknologi och en permanent kopplad PT100 .

Som referenstermometer används en fixpunktskalibrerad standard platinaresistanstermometer, SPRT. Badtemperaturen t beräknas enligt ITS-med hjälp av . Kalibreringen utförs genom en jämförelse mellan brukstermometern och en referenstermometer med spårbar hög noggrannhet.

Extremt noggrann Pt1referenstermometer. Den används för att regelbundet kalibrera termometrar och givare av alla fabrikat. I vissa situationer är det viktigt att ha tillgång till en referenstermometer.

En sådan kan användas för att mäta upp (kalibrera) sina andra termometrar, för att på . Referenstermometern 1502A är en av Hart´s mest sålda produkter. A Den kan användas med 1ohms och ohms probar och har hög noggrannhet och . Tack för Ert val av COMARK referenstermometer modell KM20REF.

Termometern är speciellt framtagen för att enkelt och snabbt kalibrera (kontrollmäta) vanliga . Bäst är förstås om man kan få tag på en referenstermometer som man vet funkar bra och som är kalibrerad. Referenstermometer lsotech typ 9sin 9091952. Referenstermometer lsotech typ 6sin 6701076.

Referenstermometer lsotech typ 6708Q sin 6708011191. Jag har köpt en ny version av King Suro med full automatik även på HR (rH). Har också skaffat referenstermometrar som nu är utprovade och . Ordrar (innehållande Lumikko-artiklar) med värde under 3kr medför frakttillägg.